نویسنده = حسن قاسمی
تعداد مقالات: 4
1. عملکرد الگوریتم فراابتکاری ALO در بهینه‌سازی طرّاحی پروانه‌های دریایی

دوره 16، شماره 50، پاییز و زمستان 1396، صفحه 54-63

غلامرضا صالحی؛ حسن قاسمی؛ هادی صالحی


4. بررسی تجربی اثر اینترسپتور در لیفت پاشنه و کاهش مقاومت شناورهای تندرو

دوره 15، شماره 49، پاییز و زمستان 1395، صفحه 36-46

محسن ملایی؛ علی‌اصغر مقدس آهنگری؛ حسن قاسمی؛ سیدمهدی ساجدی


شماره‌های پیشین نشریه