کلیدواژه‌ها = میکروارگانیسم‌ها
تعداد مقالات: 1
1. نقش میکروارگانیسم‌ها در جلوگیری از خوردگی فلزات

دوره 15، شماره 49، پاییز و زمستان 1395، صفحه 20-25

رضا کاظمی درسنکی؛ علیرضا حبیبی


شماره‌های پیشین نشریه