نویسنده = غلامرضا صالحی
تعداد مقالات: 2
1. عملکرد الگوریتم فراابتکاری ALO در بهینه‌سازی طرّاحی پروانه‌های دریایی

دوره 16، شماره 50، پاییز و زمستان 1396، صفحه 54-63

غلامرضا صالحی؛ حسن قاسمی؛ هادی صالحی


شماره‌های پیشین نشریه