نویسنده = علیرضا کاظمی‌پور
تعداد مقالات: 1
1. شبیه‌سازی عددی اثر میکروریبلت‌ها بر پارامترهای هیدرودینامیکی شناورهای پروازی

دوره 15، شماره 48، پاییز و زمستان 1395، صفحه 42-50

علیرضا حیدریان؛ مهدی ریشهری؛ علیرضا کاظمی‌پور