کلیدواژه‌ها = توزیع فشار
تعداد مقالات: 2
1. مُدل تجربی محاسبه‌ی فشار در کف شناورهای پروازی پله‌دار تک‌بدنه

دوره 16، شماره 51، بهار و تابستان 1396، صفحه 58-72

ساسان توکلی؛ عباس دشتی‌منش


2. محاسبه‌ی کارایی شناور سه‌بدنه‌ی پروازی تونل‌دار با استفاده از شبیه‌سازی عددی

دوره 15، شماره 48، پاییز و زمستان 1395، صفحه 10-17

عباس دشتی‌منش؛ رضا ملاح‌زاده؛ هانیه حاتمی رشک وسطائی


شماره‌های پیشین نشریه