کلیدواژه‌ها = مقاطع موازی خط سکون
تعداد مقالات: 1
1. مُدل تجربی محاسبه‌ی فشار در کف شناورهای پروازی پله‌دار تک‌بدنه

دوره 16، شماره 51، بهار و تابستان 1396، صفحه 58-72

ساسان توکلی؛ عباس دشتی‌منش