کلیدواژه‌ها = ضرایب هیدرودینامیکی پروانه
تعداد مقالات: 1
1. انتخاب اجزای اصلی و انطباق سیستم رانش یک شناور باربری جهت ارتقای سرعت

دوره 17، شماره 52، بهار و تابستان 1397، صفحه 4-13

مجتبی پاکیان بوشهری؛ احسان مهرابی گوهری؛ جواد عباسی