نویسنده = رضاپور کورنده، ابوالحسن
تعداد مقالات: 2
1. معرّفی یک روش چندالگوریتمی آشکارسازی رادار LPI-FMCW معیّن برای ارتقای توانمندی عملیاتی شناورهای تندرو در مأموریّت‌های دریایی

دوره 17، شماره 53، پاییز و زمستان 1397، صفحه 46-61

ابوالحسن رضاپور کورنده؛ حسین عنایتی اله چالی


2. واکاوی کارایی سلاح‌های لیزری پُرتوان علیه شناورهای تندرو

دوره 15، شماره 49، پاییز و زمستان 1395، صفحه 26-34

مهدی محمدبیگی؛ ابوالحسن رضاپور کورنده


شماره‌های پیشین نشریه