نویسنده = دشتی‌منش، عباس
تعداد مقالات: 5
1. تحلیل عددی خود رانش شناور پروازی تونلدار با استفاده از روش دیسک مجازی

دوره 17، شماره 52، بهار و تابستان 1397، صفحه 56-71

فاطمه روشن؛ عباس دشتی‌منش؛ رسول نیازمند بیلندی


2. توسعه یک مُدل ریاضی غیر خطی برای شبیه‎سازی رفتار بدنه‌های پروازی دو پله‌ در امواج منظم

دوره 16، شماره 50، پاییز و زمستان 1396، صفحه 72-87

رسول نیازمند بیلندی؛ عباس دشتی‌منش؛ ساسان توکلی


3. مُدل تجربی محاسبه‌ی فشار در کف شناورهای پروازی پله‌دار تک‌بدنه

دوره 16، شماره 51، بهار و تابستان 1396، صفحه 58-72

ساسان توکلی؛ عباس دشتی‌منش


5. محاسبه‌ی کارایی شناور سه‌بدنه‌ی پروازی تونل‌دار با استفاده از شبیه‌سازی عددی

دوره 15، شماره 48، پاییز و زمستان 1395، صفحه 10-17

عباس دشتی‌منش؛ رضا ملاح‌زاده؛ هانیه حاتمی رشک وسطائی


شماره‌های پیشین نشریه