نویسنده = عباسی نژاد، شهروز
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و امکان سنجی استفاده از انرژی خورشیدی در تهویه و تبرید شناور تندر

دوره 17، شماره 53، پاییز و زمستان 1397، صفحه 32-37

شهروز عباسی نژاد


شماره‌های پیشین نشریه