دوره و شماره: دوره 15، شماره 49، پاییز و زمستان 1395 (784) 
1. یک روش پایه‌ای برای توسعه‌ی الگوریتم‌های نهان‌نگاری مبتنی بر LSB با تأکید بر مقاومت

صفحه 4-10

محمدعلی شمع‌علیزاده‌بایی؛ زین‌العابدین نوروزی؛ محمد سبزی‌نژاد؛ محمدرضا کرمی


5. بررسی تجربی اثر اینترسپتور در لیفت پاشنه و کاهش مقاومت شناورهای تندرو

صفحه 36-46

محسن ملایی؛ علی‌اصغر مقدس آهنگری؛ حسن قاسمی؛ سیدمهدی ساجدی