بررسی نقش امنیت به‌عنوان مهم‌ترین چالش در بکارگیری رایانش ابری در سازمان‌ها

نویسنده

دکتری تخصصی، استادیار دانشکده علوم و فنون چالوس، دانشگاه امام حسین(ع)، ایران

چکیده

در اواخر اولین دهه قرن 21 دنیای IT شاهد شکوفایی فنّاوری جدیدی به نام رایانش ابری بوده است و شرکت‌های پیشرو در صنعت فناوری اطلاعات سعی در بکارگیری آن در فرآیندهای خدمات خود به مشتریان داشته‌اند، به‌طوری‌که برترین‌ این شرکت‌ها امروزه از رایانش ابری به‌عنوان یک مزیت رقابتی مهم نسبت به شرکت‌های هم‌پایه‌ی خود استفاده می‌کنند. این فنّاوری نسبتاً جدید علیرغم چالش‌های بسیار مهم ، به‌سرعت در حال رشد و توسعه است. در ابتدای ظهور آن، بسیاری از محققان تصور می‌کردند که رایانش ابری به‌زودی فراگیر خواهد شد ولی تحقیقات اخیر حاکی از آن است که امنیت بزرگ‌ترین سد پیش روی این فناوری است.
در این پژوهش سعی شده است تا حدی به بررسی چالش‌های امنیتی این فنّاوری پرداخته و اینکه چرا مسئله امنیت باعث عدم استقبال کاربران و مدیران IT از این فناوری گردیده است. در ابتدا به مقدمه و تعریف رایانش ابری پرداخته سپس مزایا و منافع استفاده از آن و همچنین معایب و مشکلات امنیتی در آن بیان‌شده و در نهایت یک تجزیه‌وتحلیل امنیتی برای آن ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


  1. Anthes, G., "Security in the cloud," Communications of the ACM, vol. 53, no. 11, 2010, pp. 16-18.
  2. Armbrust, M., Fox, O., Griffith, R., Joseph, A. D., Katz, Y., Konwinski, A., and Zaharia, M., "Above the clouds: a Berkeley view of cloud computing, 2009.
  3. Rittinghouse, J. W., and Ransome, J. F., Cloud computing: implementation, management, and security," CRC press.‏, 2009.
  4. ‎[4] Catteddu, D., "Cloud Computing: benefits, risks and recommendations for information security, in Web Application Security," Springer Berlin Heidelberg, pp. 17-17.
  5. "Craig Balding;" ITG2008 World Cloud Computing Summit, 2008.
  6. Gens, F., "New IDC IT Cloud Services Survey: Top Benefits and Challenges," IDC eXchange, 1 August 2015.
  7. Available: http://blogs.idc.com/ie/?p=730
  8. Okuhara, M., Shiozaki, T., and Suzuki, T., "Security architecture for cloud computing," Fujitsu Sci. Tech. J, vol. 46, no. 4, 2010, pp. 397-402.‏
  9. Sangroya, A., Kumar, S., Dhok, J., and Varma, V. "Towards analyzing data security risks in cloud computing environments,” In Information Systems, Technology and Management, Springer Berlin Heidelberg, 2010, pp. 255-265.