سال آغاز انتشار: 1380
اعتبار و رتبه علمی نشریه: علمی داری مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

حوزه  تخصصی: مهندسی دریا، مکانیک، شناورهای تندرو
نوع مقالات قابل انتشار: پژوهشی، ترویجی و مروری
وضعیت انتشار: چاپی و الکترونیکی
تناوب انتشار: دوفصلنامه
زبان نشریه: فارسی (چکیده انگلیسی)
نوع  داوری: داوری بدون نام و حداقل 2 داور
زمان داوری:  سه تا شش ماه
ایمیل نشریه: daryainfo@gmail.com
هزینه ارسال و چاپ مقالات: رایگان
وضعیت دسترسی به متن کامل مقالات: 
دسترسی باز و دریافت رایگان

 

***

 

نکات:

  • از نویسندگان محترم خواهشمند است جهت تسریع در فرایند بررسی و داوری، فرمت نشریه را کاملاً رعایت نمایند
  • این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.
  • همچنین لطفاً هنگام ارسال مقاله «فرم تعهد» و «فرم تعارض منافع نویسندگان» توسط تمامی نویسندگان امضاء شده و در سامانه بارگذاری شود.
  • ارسال گزارش سامانه همانندجو در زمان ارسال مقاله ضروری است.
شماره جاری: دوره 22، شماره 62، شهریور 1402، صفحه 1-85 

تحلیل تجربی گسیختگی در مواد مرکب تک جهته پلیمری با وجود اتصالات مکانیکی

صفحه 13-23

محمدحسین قائدشرف؛ مخمدمهدی عطار؛ احسان یاری؛ وحید آئینی