درباره نشریه

 دوفصلنامه مهندسی شناورهای تندرو؛ اولین نشریه دارای رتبه علمی در حوزه شناورهای تندرو است.

این نشریه در سال 1371 در دانشکده علوم و فنون دریایی نیروی دریایی سپاه واقع در چالوس و با نام «دریا» آغاز به کار کرد. در سال 1390 در دهمین سال انتشار خود؛ به دو نشریه «پاسداران دریا» با رویکرد علمی و کاربردی برای توزیع درسطح نیرو و «مهندسی شناورهای تندرو» با رویکرد علمی و تخصصی برای توزیع در مراکز علمی و دانشگاه‌ها و پژوهشکده‌های کشور تجزیه گردید. در راستای ارتقای دوفصلنامه به گرید علمی ترویجی تغییرات ساختاری در فصلنامه بوجود آمد که از آن جمله دعوت از اساتید مطرح حوزه شناورهای تندرو از دانشگاه صنعتی امیرکبیر بویژه دعوت از دکتر حسن قاسمی برای همکاری با فصلنامه بعنوان سردبیر بود.

موضوعات مرتبط در خصوص چاپ مقاله در دوفصلنامه علمی ترویجی مهندسی شناورهای تندرو عبارتند از:

  • سازه و مواد شناور تندرو؛ معماری و هیدرودینامیک شناور تندرو؛ قوای محرکه و رانش شناور تندرو؛
  • برق شناور تندرو؛ سلاح شناور تندرو؛ هدایت و ناوبری شناور تندرو؛ مخابرات و جنگ الکترونیک در شناور تندرو؛
  • تاکتیک‌های به‌کارگیری شناور تندرو؛ ارگونومی و فاکتورهای انسانی شناور تندرو؛
  • نگهداری و تعمیرات شناور تندرو؛ کاربرد فناوری نانو در شناور تندرو؛

 

این نشریه دارای رتبه علمی ترویجی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با مجوز شماره 64827/18/3/ مورخ 6/4/1394 است.

این نشریه توسط مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری ایران در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه می‌شود.

این نشریه در بانک اطلاعات نشریات کشور (magiran) نمایه می‌شود.

در پایان، مدیریت این نشریه صمیمانه آمادگی دریافت هرگونه انتقاد، پیشنهاد در خصوص ساختار و محتوای فصلنامه را اعلام می‌نماید. امید است با بهبود کیفیت گامی بلند در راستای تحقق اهداف علمی نظام مقدس جمهوری‌اسلامی ایران برداریم.