تجزیه و تحلیل سیستم‌های توزیع برق در شناورهای دریایی

نویسندگان

1 اتوبان شهید بابری- دانشگاه جامع امام حسین (ع)- دانشکده فاوا- گروه الکترونیک

2 نوشهر خیابان شهید کریمی- بلوار شهید محلاتی- کوچه جنت 6- پلاک 52

چکیده

با توجه به اهمیت کاربرد روزافزون سیستم‌های الکتریکی در شناورها، بررسی سیستم‌های توزیع برق در شناورها، به‌خصوص در شناورهای نظامی، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. هرچند تحقیقاتی در زمینه‌ی خصوصیات سیستم‌های توزیع صورت پذیرفته، اما نیاز به ارائه‌ی یک تجزیه و تحلیل مناسب و معرفی بهترین سیستم با توجه به شرایط استفاده در شناورها، خصوصاً شناورهای نظامی است. مهم‌ترین نکته در انتخاب یک سیستم توزیع سه‌فاز در شناورها، چگونگی اتصال نقطه نول (خنثی) ژنراتورها و ترانسفورماتورها به زمین (بدنه‌ی شناور) و استفاده و یا عدم استفاده از سیم نول است. مباحثی که در این زمینه مطرح می‌شود؛ بحث اضافه ولتاژ، پایداری کارکرد سیستم‌های حیاتی شناور، تشخیص محل خطا، ایمنی تجهیزات و ایمنی کارکنان است. در این مقاله، ضمن تحلیل انواع سیستم‌های توزیع، با توجه به اهمیت موضوع پایداری کارکرد سیستم‌های حیاتی در شناورها، خصوصاً شناورهای نظامی، بهترین سیستم، «سیستم توزیع برق سه‌فاز زمین نشده»، معرفی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


 1. Behniafar, M. B. A., and Darabi, A., “Protection of marine equipment power system for single phase to ground fault,” International Journal of Information and Electronics Engineering, Vol. 2, No. 1, pp. 12-15, Jan. 2012.
 2. Ball, R., and Stephens, G.W., “Neutral earthing of marine electrical power systems,” Trans. I. Mar (TM), Vol. 95, pp. 2-7, 1982.
 3. Mcsweeney, R. J., and Hall, W. A., “Neutral grounding as applied to marine AC system,” AIEE Publication, Vol. 953, pp. 341-348, 1960.
 4. Wang, J., Sumner, M., Thomas, D. W. P., and Geertsma, R. D., “Active fault protection for an AC zonal marine power system,” The Institution of Engineering and Technology, Vol. 1, pp. 156 –166, 2011.
 5. Bruning, A. M., and Lusby, E. W., “Advantages of ungrounded marine electric systems,” AIEE Publication, Vol. 953, pp. 348-363, 1960.
 6. Ahmad, V. K. M. N., “Neutral grounding chapter-26 principles of power systems,” Electrical Engineering Department University of Engineering and Technology Lahore, 2015.
 7. Graphème, “Electrical network protectione,” Protection guide, 2008.
 8. “Ships/high speed, light craft and naval surface craft,” in Electrical Installations Pt.4, Ch.8, Sec.2, Vol. 3.304 ed., Norway: Det Norske Veritas (DNV), pp. 11, 2015.
 9. “DNV.GL rules for classification ships,” in Electrical installations PT.4, Ch.8, ed. Hamburg: Germanischer Lloyd SE, 2017.
 10. “Military Standard,” in Design Msthods for Naval Shipboard Systems Electric System Load And Powsr Analysi, ed. USA, 1998.
 11. “Iran Defense Standardization center (IDS) 191-4, Missile Fast Patrol Craft,” in Electrical Systems Specifications, ed. Tehran: Iran Defense Standardization Center, pp. 35-36, 2008