مروری بر روابط هیدرودینامیکی فویلهای تحتانی در شناورهای هیدروفویلی (مثال کاربردی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرّس دانشگاه دریایی امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی)، دانشکده علوم و فنون شناوری حضرت جوادالائمه(ع)

چکیده

یکی از انواع شناورهایی که سالهای زیادی مورد تحقیق،بررسی، ساخت و بهره برداری قرار دارند شناورهای هیدروفویل می باشد. شناورهای هیدرو فویل دار با وجود دارا بودن مزایای انکار ناپذیر، بدلیل ساختار خاص خود که در هنگام جدا شدن از سطح آب تنها بر روی دو سازه به نام هیدروفویل سوار می شوند در لحظه های مختلف مثل هنگام جداشدن از سطح آب ،تشکیل کاویتاسیون ، موج یا تغییر سرعت به درون آب سقوط می کنند لذا بر طرف کردن یا کم کردن این نقیصه باعث کاربردی تر و پر رنگ تر شدن مزایای این گونه از شناورها می گردد و می تواند در راستای بهره برداری از شناورهای هیدروفویل موثر بوده و جایگاهی واقعی برای آنها در بین انواع شناورهای دیگر ایجاد نماید.
در این مقاله به کمک تجربیات بدست آمده در طراحی و ساخت شناور هیدروفویل دار یک متری و اطلاعات موجود ، ناپایداری طولی و روشهای کم کردن آن در این گونه از شناورها بررسی شده است تا بتواند گامی در راستای طراحی بهتر آنها باشد.

تازه های تحقیق

 

کلیدواژه‌ها


 

1- کتاب جامع مهندسی معماری دریایی/محمد مونسان/چاپ اول/ 1387

2- طراحی شناورهای دارای اصول حرکتی مدرن ( انتشارات کشتی سازی لنینگراد )

3- هیدروفویل نزدیک سطح آب (سیف)

4- بررسی روند طراحی شناور تندرو هیدروفویلی و ارائه نمونه ساخته شده ) مونسان و همکاران- دوازدهمین همایش دریایی 1389)

5- تجربیات طراحی ، ساخت و تست شناور یک متری هیدرو فویل دار ( دانشکده شناوری نیروی دریایی سپاه)

[6] H. Ghassemi, “Hydrodynamic Analysis of Hydrofoils and Marine Propellers in

Cavitating Aspects”, Department of Marine Technology, Amirkabir University of

Technology (Tehran Polytechnic), 2003