بررسی و امکان سنجی استفاده از انرژی خورشیدی در تهویه و تبرید شناور تندر

نوع مقاله: مقاله مروری

نویسنده

دانشگاه دریایی امام خامنه ای-هیئت علمی دانشگاه امام حسین-گروه مکانیک -دانشکده شناوری

چکیده

چکیده:
هدف از این مقاله امکان سنجی استفاده از انرژی خورشیدی در سیستم های سرمایش و تهویه مطبوع شناورها است .اهمیت انرژی خورشیدی در دهه های اخیر بسیار افزایش یافته است. انرژی خورشیدی امروزه به عنوان ابزار پرکاربرد برای بهینه سازی و توسعه ی فرآیندهای صنعت سرمایش ،گرمایش و تهویه مطبوع شناخته شده است.سلولهای خورشیدی انرژی خورشید را جذب و آن را به الکتریسیته تبدیل می کنند. به علت گران بودن مواد نیمه هادی سازنده این سلول ها و بازده پایین آنها(5 تا 18درصد) صنعت دریایی کمتر به آن روی آورده است. سازگاری با محیط زیست, تجدید پذیری و رایگان بودن از مزایای انرژی خورشیدی می باشد .میزان استفاده از انرژی خورشیدی نه تنها در کشورهای جهان رو به گسترش است بلکه در آینده به عنوان یکی از شاخصه های توسعه یافتگی به حساب می آید.با توجه به اثر تغییرات آب و هوایی و گرمایش جهانی ,نیاز به تهویه و تبرید درحال افزایش است یکی از کاربردهای مهم انرژی خورشیدی استفاده از این انرژی در سرمایش می باشد]1.[برای استفاده از این انرژی در تولید برق دو روش مستقیم (فتوولتائیک) و غیرمستقیم(حرارتی خورشیدی)وجود دارد. در روش فتوولتائیک نور خورشید به صفحات خورشیدی(پنل) برخورد کرده و به صورت مستقیم به برق تبدیل می شود. برق تولیدی توسط سیستم های فتوولتائیک را می توان جهت تهویه و تبرید در شناورها استفاده نمود. در این مقاله به امکان سنجی استفاده از انرژی خورشیدی جهت تهویه و تبرید پل فرماندهی یک شناور کلاس تندر در جنوب کشور می پردازیم]2[.

تازه های تحقیق

 

کلیدواژه‌ها


 

] http:www. farsnews.com              1[

 ] http:www.irna.ir                        2[

                ] http: Isfahan.isna.ir3[

                                                                        پایگاه اطلاع رسانی صنعت برق     http:www.magiran.com ]4[

 ] http:bargh news.com              5[

] http:hormazgan news.com         6[

پایگاه اطلاعات نشریات ایران  ] http:www.feydus.ir7[

] http:solargis.info         8[