معرّفی یک روش چندالگوریتمی آشکارسازی رادار LPI-FMCW معیّن برای ارتقای توانمندی عملیاتی شناورهای تندرو در مأموریّت‌های دریایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام حسین(علیه‌السلام)، دانشگاه علوم دریایی امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی)، دانشکده شناوری حضرت جوادالائمه(علیه‌الس

2 مربی آموزشی جنگال

چکیده

روشن است که آگاهی از استعداد و توانمندی راداری دشمن در یک منطقه‎ی عملیاتی از حیث تضمین تحقّق استتار کامل بر موفقیّت مأموریت‎های دریایی شناورهای تندرو اثرگذار است. زیرا ضروری است که به هنگام نزدیک شدن به اهداف مورد نظر و انجام یک عملیات از پیش طرّاحی‎شده، شناورهای خودی از دید رادارهای شناسایی دشمن کاملاً پنهان بمانند. برای اطمینان از اینکه استتار کاملی تحقّق پیدا می‌کند، نیاز است که سامانهی شنود و شناسایی با قابلیّت بالای کشفِ انواع رادارهای با احتمالِ شنود کمِ (LPI) دشمن در شناور عملیاتی در دسترس باشد. بر این اساس، در این مقاله، برای آشکارسازی رادارهای LPI، تکنیکی تحت عنوان روش چندالگوریتمی ارائه می‎گردد که می‎تواند در ارتقای کارایی سیستم‎های شنود راداریِ شناور تندرو نقش بالایی ایفا نماید. با ارائه‎ی نتایج شبیه‎سازی یک رادار LPI پایلوت، نشان داده‌ایم که الگوریتم پیشنهادی ما از کارایی مناسبی برخوردار و نسبت به الگوریتم‎های مشابه قبلی دارای مزیّت قابل ملاحظه است.

تازه های تحقیق

 

کلیدواژه‌ها


 

[1] Pace, P. E., “Detecting and classifying low probability of intercept radar,” 2th ed. London, England: Artech House, 2004.

[2] Ong, P. G. and Teng, H. K., “Digital LPI radar detector,” M.Sc Thesis, System  Engineering, Naval Postgraduate School, California, 2001.                                                                                                                    

[3] Singh, A. K. and Rao, K. S., “Detection, identification & classification of intra pulse modulated LPI radar signal using digital receiver,”  International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering, Vol. 2, No. 9, Sep. 2012.

[4] علیان‎نژادی، م. م.، «تحلیل و پردازش سیگنال به کمک روش‎های زمان – فرکانس»، مجله علوم رایانشی، شماره2، ص 38-21، دانشگاه شاهرود، تابستان 1395.

[5] Nagarajan, B., “Time frequency analysis and application to FMCW radars,” M.Sc Thesis, Hindustan College of Engineering, University of Madras, Chennai, India, 27 Jan. 2004.

]6[ حیدری پرچکوهی، م.، «استخراج خودکار حفره‎های کارستی با استفاده از تبدیل دایره‌ای هاف»، مجموعه مقالات شانزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران، شماره 16، 359-355، پژوهشگاه صنعت نفت، اردیبهشت 1393.

[7] Hab, E. R., “Rank ordering criteria weighting methods– A comparative overview,” Optimum Studia ekonomiczne NR 5, Vol. 65, 2013.                                                                                                     

]8[ جبار رشیدی، ع.، «ادغام تصمیم در سیستم‎های سنجش از راه دور»، مجموعه مقالات کنفرانس مهندسی برق ایران، دانشگاه تبریز، 1381.