نویسنده = علی‌اصغر مقدس آهنگری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تجربی اثر اینترسپتور در لیفت پاشنه و کاهش مقاومت شناورهای تندرو

دوره 15، شماره 49، پاییز و زمستان 1395، صفحه 36-46

محسن ملایی؛ علی‌اصغر مقدس آهنگری؛ حسن قاسمی؛ سیدمهدی ساجدی