نویسنده = علیرضا اسفندیار
تعداد مقالات: 2
1. تحلیلی بر فیزیک پدیده‌های هیدرودینامیکی پروانه نیمه‌مغروق الفسون (841-B)

دوره 17، شماره 52، بهار و تابستان 1397، صفحه 44-55

سعید ناهیدی؛ علیرضا اسفندیار؛ محمدمهدی شوری


2. مروری بر مطالعات عددی و تجربی در حوزه هیدرودینامیک پروانه‌های نیمه‌مغروق

دوره 16، شماره 50، پاییز و زمستان 1396، صفحه 12-27

محمود سالاری؛ علیرضا اسفندیار؛ امین نجفی