نویسنده = حاجی زاده، سجاد
تعداد مقالات: 1
1. طراحی شناساگر مبتنی بر تئوری پایداری لیاپانف در تخمین ضرائب مانور شناورها

دوره 17، شماره 53، پاییز و زمستان 1397، صفحه 38-45

سجاد حاجی زاده؛ ولی اله غفاری


شماره‌های پیشین نشریه