نویسنده = ارمی، مجاهد
تعداد مقالات: 2
1. تجزیه و تحلیل سیستم‌های توزیع برق در شناورهای دریایی

دوره 16، شماره 50، پاییز و زمستان 1396، صفحه 46-53

مجاهد ارمی؛ رضا حق‌مرام؛ محمدرضا سوری


2. تشخیص و مکان‌یابی خطا در سامانه توزیع شناورهای دریایی

دوره 16، شماره 51، بهار و تابستان 1396، صفحه 14-23

مجاهد ارمی؛ رضا حق‌مرام؛ محمدرضا سوری


شماره‌های پیشین نشریه