نویسنده = عباسی کاریزبالا، محمود رضا
تعداد مقالات: 1
1. جزر و مد و جریانات جزر و مدی خلیج‌فارس

دوره 17، شماره 53، پاییز و زمستان 1397، صفحه 26-31

محمود رضا عباسی کاریزبالا؛ سید رضا شاه حسینی


شماره‌های پیشین نشریه