تعداد مقالات: 40
1. بررسی الگوی موج اطراف یک شناور پلنینگ استپ‌دار

دوره 15، شماره 48، پاییز و زمستان 1395، صفحه 4-9

سجاد تاج گله ویسی؛ حسن قاسمی؛ محمد یختیاری


4. انتخاب اجزای اصلی و انطباق سیستم رانش یک شناور باربری جهت ارتقای سرعت

دوره 17، شماره 52، بهار و تابستان 1397، صفحه 4-13

مجتبی پاکیان بوشهری؛ احسان مهرابی گوهری؛ جواد عباسی


6. محاسبه‌ی کارایی شناور سه‌بدنه‌ی پروازی تونل‌دار با استفاده از شبیه‌سازی عددی

دوره 15، شماره 48، پاییز و زمستان 1395، صفحه 10-17

عباس دشتی‌منش؛ رضا ملاح‌زاده؛ هانیه حاتمی رشک وسطائی


7. یک روش پایه‌ای برای توسعه‌ی الگوریتم‌های نهان‌نگاری مبتنی بر LSB با تأکید بر مقاومت

دوره 15، شماره 49، پاییز و زمستان 1395، صفحه 4-10

محمدعلی شمع‌علیزاده‌بایی؛ زین‌العابدین نوروزی؛ محمد سبزی‌نژاد؛ محمدرضا کرمی


9. مروری بر مطالعات عددی و تجربی در حوزه هیدرودینامیک پروانه‌های نیمه‌مغروق

دوره 16، شماره 50، پاییز و زمستان 1396، صفحه 12-27

محمود سالاری؛ علیرضا اسفندیار؛ امین نجفی


10. تشخیص و مکان‌یابی خطا در سامانه توزیع شناورهای دریایی

دوره 16، شماره 51، بهار و تابستان 1396، صفحه 14-23

مجاهد ارمی؛ رضا حق‌مرام؛ محمدرضا سوری


13. مروری بر رسوبات زیستی تهدیدکننده‌ی بدنه‌ی شناورها و سازه‌های دریایی

دوره 15، شماره 48، پاییز و زمستان 1395، صفحه 18-24

علیرضا حبیبی؛ رضا کاظمی درسنکی؛ مجتبی نوروزی


14. نقش میکروارگانیسم‌ها در جلوگیری از خوردگی فلزات

دوره 15، شماره 49، پاییز و زمستان 1395، صفحه 20-25

رضا کاظمی درسنکی؛ علیرضا حبیبی


16. سنتز نانوکامپوزیت پلی‌پروپیلن/میکا به روش پلیمریزاسیون رادیکالی جهت ساخت بدنه‌ی شناورهای تندرو

دوره 16، شماره 51، بهار و تابستان 1396، صفحه 24-35

حامد محمدی؛ غلامرضا فروغی نعمت‌الهی؛ امین نجفی


18. جزر و مد و جریانات جزر و مدی خلیج‌فارس

دوره 17، شماره 53، پاییز و زمستان 1397، صفحه 26-31

محمود رضا عباسی کاریزبالا؛ سید رضا شاه حسینی


20. واکاوی کارایی سلاح‌های لیزری پُرتوان علیه شناورهای تندرو

دوره 15، شماره 49، پاییز و زمستان 1395، صفحه 26-34

مهدی محمدبیگی؛ ابوالحسن رضاپور کورنده


21. ساخت و بررسی نانوکامپوزیت‌های هیبریدی پلی‌پروپیلن، میکا و کلوزیت جهت ساخت بدنه‌ی شناورهای تندرو

دوره 16، شماره 50، پاییز و زمستان 1396، صفحه 36-45

حامد محمدی؛ غلامرضا فروغی نعمت‎الهی؛ امین نجفی


23. بررسی الگوریتم‌های مخفی‌سازی پیام در نهان‌نگاری تصویر و طراحی الگوریتمی کارآمد

دوره 17، شماره 52، بهار و تابستان 1397، صفحه 30-43

محمدعلی شمععلیزاده بایی


24. بررسی و امکان سنجی استفاده از انرژی خورشیدی در تهویه و تبرید شناور تندر

دوره 17، شماره 53، پاییز و زمستان 1397، صفحه 32-37

شهروز عباسی نژاد


25. شبیه‌سازی عددی اثر میکروریبلت‌ها بر پارامترهای هیدرودینامیکی شناورهای پروازی

دوره 15، شماره 48، پاییز و زمستان 1395، صفحه 42-50

علیرضا حیدریان؛ مهدی ریشهری؛ علیرضا کاظمی‌پور


شماره‌های پیشین نشریه